Задати питання
flag Судова влада України

Базові показники ефективності діяльності Варвинського районного суду Чернігівської області за перше півріччя 2017 року

                                                                                                                                  Додаток N 2
                                                                                           (до рішення ради суддів загальних судів від13.02.2014 N 21)

 

Базові показники ефективності
діяльності Варвинського районного суду Чернігівської області за перше півріччя 2017 року

 

N

Назва базового показника ефективності діяльності суду

за перше півріччя

за рік

1

залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду,
в т. ч. залишок справ і матеріалів, не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду;

 48

 

 1

 

2

кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду

 338

 

3

кількість розглянутих справ і матеріалів

 301

 

4

залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період,
в т. ч. залишок справ і матеріалів, не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду

36

 

 1

 

5

кількість скасованих судових рішень

 9

 

6

кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду,
в т. ч. визнаних обґрунтованими

 -

 

 -

 

7

середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях

 112,66

 

8

загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів)

 1959

 

9

середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду)

326,5

 

10

кількість працівників апарату суду на одного суддю

 4,6

 

11

відсоток розглянутих справ

89,1

 

12

середня кількість розглянутих справ на одного суддю

 100,33

 

13

відсоток скасованих судових рішень

 2,99

 

14

кількість судових засідань з використанням режиму відеоконференцзв'язку

 12

 

15

кількість виклику осіб до суду з використанням sms-повідомлень

307

 

16

наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду

 +

 

17

результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування

 Проведеним опиту-ванням громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності Варвинського районного суду, встановлено, що 97,5% респондентів загалом оцінили якість роботи Варвинського районного суду на «добре» або «відмінно», і лише 2,5% - визнали роботу суду «більш-менш» задовільною. За 5- бальною шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,36 бали. 

Доступність суду - 4,17, зручність та комфортність - 4,83, повнота та ясність інформації - 4,71, сприйняття роботи працівників апарату  - 4,66, дотримання термінів судового розгляду - 4,37, сприйняття роботи суддів - 4,48.