Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 

 

Варвинський  районний суд Чернігівської області

 

Н А К А З

с.м.т. Варва

27 липня  2012 року                                                                    82

                   

 

 

Про порядок відшкодування

фактичних витрат на

копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» тапункту 4.17  Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 06 травня 2011 року № 93, та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформації,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Варвинському районному суді Чернігівської області.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Керівник апарату

Варвинського районного суду                                                               Т.ІКащенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Варвинського районного суду Чернігівської області від

27.07. 2012 р. № 82

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

 

1. Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Варвинським районним судом Чернігівської області (далі – суд) за запитами на інформацію.

2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку.

3. Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає працівник апарату суду, відповідальний за надання таких відомостей.

Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

4. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, працівник апарату суду, відповідальний за надання таких відомостей, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6. Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до суду оригіналу розрахункового документа.

  7. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

      8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок  ТУ ДСА України у Чернігівській області.

 

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавачпослуг:

Варвинський районний суд

Отримувач:

Територіальне управління ДержавноїсудовоїадміністраціїУкраїни у Чернігівській області

Реєстраційнийрахунок

35224190005960

Код банку отримувача (МФО)

820172 

Код ЄДРПОУ:

 26295412

Банк отримувача:

Державнаказначейська служба Україним.Київ

Призначення платежу

Варвинський районний суд Чернігівської області

Платник: 

П.І.Б платника

 

 

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____ року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      

(підпис)                                  (підпис)