Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду

Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду:


1. Конституція України від 28 червня 1996 року, з наступними змінами.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, з наступними змінами.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI.

7. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 року, з наступними змінами.

8. Закон України «Про інформацію» від 21 грудня 1993 року N 3759-XII, з наступними змінами.

9. Указ Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 року, з наступними змінами.

10. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI, з наступними змінами.

11. Інструкція з діловодства в господарських судах України затверджена наказом Вищого господарського суду України д 10 грудня 2002 року № 75, з наступними змінами.

12. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в цьому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року №168.

13. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року №22.

14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

14. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

15. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33.